O NAMA

O NAMA

Učenički dom Podmurvice Rijeka srednjoškolska je odgojno-obrazovna ustanova koja u sustavu odgoja i obrazovanja djeluje od 1947. godine. Osim organizacije smještaja i prehrane učenika, u sklopu odgojno-obrazovnog rada, učenicima su ponuđene različite kreativne i sportske aktivnosti te instruktivan rad, a ujedno se vodi briga o njihovu zdravstvenu stanju kao i o individualnim potrebama koje se javljaju u vremenu odrastanja i sazrijevanja.

 

Uz profesore-odgajatelje, kao nositelje odgojno-obrazovnog rada u trinaest odgojnih skupina, o specifičnim potrebama učenika brinu i stručni suradnici – pedagog i psiholog. Kroz mentorske, izborne, posebne programe te programe obogaćivanja života i rada u Domu, s učenicima se svakodnevno provodi odgojno-obrazovni rad. Kvalitetno provođenje slobodnog vremena jedan je od načina prevencije rizičnih ponašanja pa se tako u Domu sustavno provode kreativne radionice, organiziraju se sportska natjecanja i kulturne manifestacije, prigodne izložbe, uređuje se okoliš te se učenicima nude sadržaji prilagođeni njihovim potrebama i uzrastu.

 

Naša nastojanja da unaprjeđujemo vlastite kompetencije na dobrobit učenika, ali i lokalne zajednice, prepoznala je Primorsko-goranska Županija, dodijelivši nam 5. listopada 2010. godine Priznanje za najbolju srednjoškolsku odgojno-obrazovnu ustanovu.

 


S obzirom na važnost prevencije nasilja, u Domu se kontinuirano provodi poseban program u sklopu kojeg nastojimo učenicima usaditi humane vrijednosti, pružiti im uvid u načine asertivnog rješavanja sukoba te im ukazati na važnost tolerancije i kompromisa kako bi uspješno živjeli u zajednici. Rezultat ovih nastojanja nagradilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, dodijelivši našoj ustanovi 2014. godine Godišnju nagradu Luka Ritz za promicanje tolerancije i škole bez nasilja te smo tako postali prvim domom dobitnikom takvog priznanja koje predstavlja apologiju tolerancije, međusobnog uvažavanja i humanosti.

 


Važnost ekološke osviještenosti, održivog razvoja te preuzimanja odgovornosti za očuvanje okoliša i biološke raznolikosti sustavno implementiramo u naš Plan i program, a od 2009. godine dobili smo status Eko-doma, pridruživši se međunarodnoj obitelji eko-škola. Razvijanjem svijesti o važnosti ekologije, nastojimo osposobiti današnje naraštaje za donošenje odluka o razvitku društva u budućnosti te ih učiniti osjetljivima na pitanje važnosti očuvanja okoliša. U skladu s takvim pretpostavkama, njegujemo i naš okoliš koji je postao prvim terapijskim, multisenzoričkim vrtom u Republici Hrvatskoj.

 


Kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena, učenicima se omogućuje da iskoriste svoje potencijale u stvaranju boljeg i humanijeg društva razvijanjem egzistencijalnih, društvenih i humanističkih vrijednosti. Kroz interdisciplinarni dijalog i suradnju, kao pretpostavku pojedinačne i zajedničke odgovornosti spram složenih društvenih pojava, kroz rad s mladim ljudima nastojimo postići kreativne rasprave umjesto konformističkih slaganja.

 


Budući da se riječima prenosi znanje, a da se vrijednosti prihvaćaju od uzora, vlastitim primjerom, uzimajući u obzir aspekt implicitnog odgoja te uz pretpostavku da je karakter učitelja tihi prenositelj moralnih i drugih vrijednosti, svakodnevno ukazujemo učenicima koje vrijednosti je poželjno njegovati.

 


Za goruće probleme s kojima se kao društvo susrećemo, ne senzibiliziramo isključivo naše učenike, već i čitavu lokalnu zajednicu, te na taj način izlazimo iz okvira učeničkog doma djelujući na zajednicu koja nas okružuje. Naši brojni projekti postali su pokazateljem i indikatorom da ne toleriramo socijalni egocentrizam današnjice, već da se nastojimo protiv njega boriti izgrađivanjem mladih ljudi koji djeluju u smjeru stvaranja boljeg i humanijeg društva u kojem nema mjesta osuđivanju, nasilju, predrasudama i stigmatiziranju. Prenošenjem i prihvaćanjem temeljnih općeljudskih prava, dobili smo mogućnost oblikovati mlade ljude, a ujedno i djelovati na cjelokupno društvo pa stoga shvaćamo važnost velike odgovornosti koju naš poziv nosi.

na vrh članka