ŽUPANIJSKO STRUČNO VIJEĆE ZA ODGAJATELJE, STRUČNE SURADNIKE I ZDRAVSTVENE VODITELJE - LIPANJ 2017.

ŽUPANIJSKO STRUČNO VIJEĆE ZA ODGAJATELJE, STRUČNE SURADNIKE I ZDRAVSTVENE VODITELJE - LIPANJ 2017.

Dana 19. lipnja 2017. godine u našem domu održano je ŽSV za odgajatelje, stručne suradnike i zdravstvene voditelje, a vodila ga je Orijana Jeličić. 

Teme na skupu bile su:
 
1. Disleksija - problem ili izazov?
Predavačica: Dubravka Pezo Vidović, prof.log.
 
2. Predrasude i stereotipi
Predavačica: Miljenka Galić, dipl. ped., viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge u srednjim školama i odgajatelje u učeničkim domovima
 
3. Predstavljanje projekta "Reci pa ispeci"
Predavačica: Elizabeta Vega,mag.ped.i phil.
 
Na skupu je prisustvovalo 43 sudionika. Skup je prošao u pozitivnom ozračju.    
na vrh članka