DODJELA NAGRADA GRADA RIJEKE

DODJELA NAGRADA GRADA RIJEKE

U srijedu, 30.1.2019. godine prisustvovali smo svečanoj dodjeli diploma i nagrada za posebna dostignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama u organizaciji Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za odgoj i obrazovanje. Prijem je održan u HKD-u na Sušaku s početkom u 12 sati. Nagradu je dobila Eko skupina za radove u kombiniranoj tehnici „FilcAM“ osvojeno 1. mjesto na Državnoj Domijadi u Rovinju u školskoj godini 2017./18. Mentorice su bile Marija Čemeljić- Salopek i Nikolina Pajnić.

na vrh članka