UČENIČKI DOM "PODMURVICE", RIJEKA

UPISI 2021. - INFORMACIJE

UPISI U DOM ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.

 

Dragi roditelji i skrbnici, dragi učenici,

Na ovoj ćemo stranici objavljivati sve informacije o upisima u naš Dom. Kako bi vas obavijestili o novostima, možete nam ostaviti vaše podatke. Ispunjavanje ovog obrasca vam olakšava dobivanje povratnih informacija i novosti o upisima, a NE ZNAČI da ste upisali učenika/cu u dom.

PRIJAVA ZA ISKAZ INTERESA - OBRAZAC

Veselimo se vašem dolasku!

 

 

ODLUKA O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

 

U Odluci se, između ostalog, nalazi i načina bodovanja za upis kao i informacije o datumima upisa.

 

PLANIRANJE UPISA UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJE ŠKOLE U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

Obavještavamo vas da će se upis učenika u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022. po prvi put u Republici Hrvatskoj provoditi elektroničkim putem preko mrežne stranice Informacijskog sustava prijava i upisa u učenički dom (u daljnjem tekstu: ISPUUD) domovi.e-upisi.hr.
Informatizacijom procesa prijava i upisa u učeničke domove omogućit će se jednostavan, transparentan i brz elektronički upis uz manje administrativno opterećenje, kako za učenike i roditelje/skrbnike, tako i za učeničke domove. Učenicima se omogućuje prijava u više učeničkih domova, a posebna pogodnost za učenike je mogućnost praćenja rangiranja i uspoređivanja s ostalim učenicima koji su prijavili isti učenički dom.

SUDIONICI, OVLASTI, ROKOVI I POSTUPCI

1.    Osnivači učeničkih domova (Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave, druga pravna ili fizička osoba)

Pokreću aktivnosti objave natječaja, analiziraju postojeće stanje u učeničkim domovima, imenuju županijskog koordinatora, dogovaraju sadržaj natječaja za upis za učeničke domove na svome području, predlažu posebne prednosti za prijam, daju suglasnosti na posebne uvjete prijma, prate postupke upisa i dr.
Sukladno navedenom, u administrativnom dijelu sustava ISPUUD ZUO imat će uloge i funkcionalnosti koje će im omogućiti obavljanje navedenih postupaka unutar upisnih rokova prijava i upisa u učeničke domove.

2.    Učenički domovi

U postupku prijava i upisa u učeničke domove učenički domovi odgovorni su za imenovanje upisnih povjerenstava, objavu natječaja za upis koji sadrži i broj upisnih mjesta, unošenje posebnih uvjeta upisa i broja upisnih mjesta u sustav, kontrolu i ovjeru točnosti podataka za upis, provjeru/učitavanje dokumenata potrebnih za dodjelu dodatnih bodova učenika te unos i evidentiranje podataka o upisanim učenicima u sustav ISPUUD.
Sukladno navedenom, u administrativnom dijelu sustava ISPUUD učenički domovi imat će uloge i funkcionalnosti koje će im omogućiti obavljanje navedenih postupaka unutar upisnih rokova prijava i upisa u učeničke domove.

3.    Osnovne škole

U postupku prijava i upisa u učeničke domove osnovne škole odgovorne su za imenovanje upisnih povjerenstava, izdavanje korisničkih podataka učenika iz AAI@Edu.hr sustava, informiranje učenika o upisima i brigu o točnosti podataka učenika unesenih u e-Maticu te evidenciju prijavnica za upis u sustav ISPUUD.
Sukladno navedenom, u administrativnom dijelu sustava ISPUUD osnovne škole imat će uloge i funkcionalnosti koje će im omogućiti obavljanje navedenih postupaka unutar upisnih rokova prijava i upisa u učeničke domove.

4.    Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Ministarstvo će donijeti Odluku o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove te će koordinirati i pratiti kvalitetu upisnog postupka.

 

Edukacije za domove i škole uključene u postupak (dakle ne za roditelje i učenike) bit će održane 16. i 18. lipnja, pa ćemo nakon toga imati detaljnije informacije za roditelje i učenike koji se namjeravaju upisati u naš Dom.

 

 

KONTAKTIRAJTE NAS


Pitajte što Vas zanima i odgovorit ćemo Vam u najkraćem mogućem roku.

KONTAKT INFORMACIJE