POSEBNI PROGRAMI

Cilj Posebnih programa je razvoj mlade osobe uz zdravstveno, ekološko osvješćivanje, učenje, razvijanje emocionalnih i socijalnih kompetencija.

Ovi programi polaze od specifičnih razvojnih potreba učenika, a organiziraju se i provode na razini Doma. Profesori – odgajatelji i stručni suradnici provode posebne programe prema interesima učenika i vlastitim kompetencijama u odnosu na određeno područje. Aktivnosti se provode tijekom cijele školske godine kroz predavanja, razgovore, rasprave, radionice, volontiranje, akcije i u suradnji s vanjskim suradnicima i ustanovama. Kroz programe promiču se pozitivne vrijednosti, humanost, tolerancija, uvažavanje različitosti i ljubav prema prirodi. Posebni programi koji se trenutno provode su Eko skupina i Program prevencije nasilja i ostalih oblika neprihvatljivog ponašanja.

na vrh članka