MENTORSKI PROGRAMI

MENTORSKI PROGRAMI – PODRUČJA RADA U ODGOJNIM SKUPINAMA

 

ČUVANJE I UNAPREĐIVANJE ZDRAVLJA
Cilj je poticati razinu zdravstvene kulture učenika te kulture zajedničkog življenja. Naglasak je na osobnoj higijeni učenika, higijeni prostora u kojem žive i na uravnoteženoj te zdravoj prehrani. Radi se na edukaciji učenika o zdravom stilu života kroz sport i rekreaciju.

 

KOGNITIVNI RAZVOJ
Kognitivni razvoj je nedjeljivi dio cjelokupnog razvoja mlade osobe. Cilj je poticanje kognitivnog razvoja učenika. Posebna pozornost se pridaje planiranju i organiziranju redovitog učenja, praćenju ostvarivanja školskog uspjeha, motivaciji za učenje, unapređenju vještina učenja, kao i utvrđivanja individualnih potreba u učenju.

 

SOCIO-EMOCIONALNO PODRUČJE
Cilj je razvijati socijalne i emocionalne kompetencije, vještine te socio-emocionalno učenje.
Posebno se radi na području adaptacije novih učenika, socijalizaciji, razvoju samopoštovanja i samopouzdanja, osobne odgovornosti, samostalnosti i kvalitetnim međuljudskim odnosima uz razvijanje tolerancije i poštivanja različitosti.

 

KREATIVNOST
Uvažavanje i razvijanje kreativnosti,interesa i sklonosti učenika na raznim područjima. Kroz svakodnevne dnevne aktivnosti potiče se učenike da kreiraju domsko okruženje, predlažu kreativna rješenja, otkrivaju zadovoljstvo stvaranja i prepoznaju značaj aktivnog življenja te razvijanja svoje osobnosti.

 

na vrh članka